để đăng ký tham gia bạn đăng ký tại đây: http://**********/moi-tham-gia-offline-cung-hoi-sony-can-tho-secafe-vn-ngay-16032014/