thời điểm này nên mua sony z2 của fpt nữa không các bác ơi, vẫn mê em nó quá