máy ảnh 12 mp vs điện thoại 20.7 mp thì chất lượng ảnh đt tốt hơn à các thím ???