bác nào có share em với..e cần chỉnh ảnh theo kiểu đậm nhạt sáng tối , sắc nét đó
bác nào có phần mềm như vậy share em