hiện tại e đang xài con k610i đã úp lên w660, e muốn xin phần mềm làm đèn m.hình luôn sáng giống như wattpad vậy, ai có p.m or cách làm giúp e với