UC Browser v9.2 Java được phát hành ngay bây giờ. Đây là những gì mới trong phiên bản này:

1 Kích thước nhỏ hơn
Các gói phần mềm cài đặt bây giờ thậm chí nhỏ hơn, làm cho nó trơn tru hơn nhiều để sử dụng.

2 Chế độ đêm được tối ưu hóa
Chức năng của chế độ chụp đêm đã được cải thiện để chăm sóc tốt hơn của đôi mắt của bạn.

3 Tìm kiếm từ Hot
Tìm tất cả các xu hướng tìm kiếm mới nhất trong thanh tìm kiếm.

4 Ghi nhớ mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu trên các trang web HTTPS được hỗ trợ.


Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có được nhiều nhất của UC Browser v9.2 Java.
Tải về từ trang web chính thức của chúng tôi bây giờ.


Nguồn : http://ucbrowserviet.blogspot.com/2013/08/uc-browser-92-java-uoc-phat-hanh.html