như tiêu đề e cần hỏi w880i down flash theme 240x320 xài dc ko ạ? hay độ phân giải phải nhỏ hơn như w810i?