cho em hỏi sao flash theme nào mà thanh navigation bar kể cả to nhỏ đều bin ngắn 1 đoạn ở đầu và nhìn khác trong theme creator.mặc dù độ phân giải mấy thanh này vẫn y nguyên