Mình đang có một con sony ericsson j105i nate , muốn mod nhưng không biết làm . ai chr mình với