Thoe như tiêu đề thì em cần 1 bản như vậy, em tải về bản giữ lại báo thức thì lệch volume còn không lệch volume thì nó xoá cả báo thức. Mọi người ai có bản không lệch volume và chỉ xoá logo mạng, ngày tháng thì cho mình xin với! Cảm ơn mọi người nhiều