tình hình là minh cần cái acoutic tpa va ifs gốc cho w705 , để phòng hờ sau này ấy mà
mà anh em nào có bị giống mình không , w705 loa thoai nghe nhỏ qua , đi đường chạy xe là không nghe được luôn