thế này dùng laptop thì tháo cục pin ra thôi ko sạc đầy xong dùng nữa =))