Mình mới mua Z3 T-Mobile ở Mobicity 120 Thái Hà hôm qua (ngày 09/08/2016).
Theo tìm hiểu thì máy đã mất DRM Key.
Test các thứ thì hoàn toàn bình thường.
Lúc nãy chạy qua hỏi thì nhân viên bảo là máy bên e nhập về đa số là bị mất DRM Key.
Các b cho mình lời khuyên để xử lý vụ này với
Thax all!