chào mọi người. cho e hỏi là dùng sạc sangsung thì có ảnh hưởng gì tới máy không ak. e chỉ sợ loạn (liệt) cảm ứng vs chai pin. e cám ơn mọi người