Em dùng z3 QT. Đang chạy bản 6.0 up qua ota dùng được nửa tháng. Đang cầm trên tay dùng bình thường bỗng nhiên khi xoay ngang màn hình thì 3 phím điều hướng không nhấn được hoặc cực kì khó ấn,xoay ngang ngược về góc trên camera thì 3 phím ấn bình thường,để về màn dọc thì 3 phím ấn nhạy như bình thường.

Em hạ fw về 5.1.1 vẫn bị vậy, hạ tiếp về 5.0.2 vẫn không giải quyết được vấn đề.

Em đăng lên đây mong bác nào biết hoặc cùng tình trạng tìm cách giải quyết.
Cảm ơn