- Download :
+ Tải Flashtool : https://goo.gl/IvcCQI
+ Tải rom (xem hướng dẫn ở video này) : https://youtu.be/gUHrnryCOXY