- Kingo ROOT cũng có ứng dụng root trực tiếp trên Android, nhưng root trên máy tính tỉ lệ thành công cao hơn!
- Tải Kingo ROOT (Download for Windows) tại : KingoROOT
- Thiết bị mình root thành công trên là Sony Xperia E3. Chúc các bạn root thành công!