[IMG]http://talk.**********/attachments/13704/[/IMG]


Tính năng:
  • Thay đổi cách thức hiển thị đồng hồ của thanh trạng thái (thêm ngày - tháng - thứ)
  • Tắt đèn LED khi pin sạc đầy.
  • Vô hiệu hóa thông báo "Âm thanh to có thể gây hại cho thính giác".
  • Vô hiệu hóa tiếng Beep khi bạn nhấn Vol để tăng âm lượng loa v.v...
  • Thiết lập độ sáng tối thiểu là 10 (fòng trường hợp lỡ kéo về 0 khi đi ngoài trời nắng).
  • Và một số tinh chỉnh khác.
Yêu cầu:
-Máy đã root và cài Xposed Framework
-Người dùng tự chịu mọi vấn đề phát sinh lỗi.

Chuẩn bị:
-Tải và cài đặt file apk Wedy Mod ở mục đính kèm cuối bài.