Chọn quạt trần kdk hợp lý không chỉ xem xét thẩm mỹ, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung được vị trí lắp đặt

- Bước đầu: Quyết định vị trí muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, cho phép không khí thoáng hết trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tốt nhất. Vì lý do an toàn, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước thứ 02: Hãy xem thêm các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm phù hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ