Bạn nào có thể tư vấn giúp mình nên mua bình giữ nhiệt nào cho tốt không?
Đang phân vân giữa Lock&Lock, Zebra và Tiger