Có ai bán se k800i thì để lại cho e nha,đầy đủ phụ kiện càng tốt
Sdt:01287771006(hiếu)