mới mua lại con w995 cid 53 đang red cần mod nên mua license omnius 1 ngày bạn nào cần sms cho mình theo số 0968678728-0902989691 cần 20k thẻ viettell mình nt id và pass hoặc mình sẽ teamviewer làm cho các bạn hoặc bạn nào ở thủ đức hay quận 9 có thể ghé mình làm cho phí 1 ly cafe
số 24 quốc lộ 1k linh xuân thủ đức lưu ý chỉ đến 9h ngày mai nhé
google số của mình nếu sợ lừa đảo nhéMã:
Nhật ký hoạt động
11:14:01   User account details
11:14:01   Checks connection to server and shows the details about your user account.
11:14:01   Operating system: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
11:14:01   Application version: 1.41.4828
11:14:01 . The action name is 'Info'
11:14:01 i Waiting for connection to the server...
11:14:05   Receiving news...
11:14:06 i News
11:14:06 i Omnius 1 Year licenses now gained unlimited android unlocking!
11:14:06   Current time licences
11:14:06 i Omnius Full 1 Day
11:14:06 i One day license for unlocking and flashing
11:14:06 i State: The licence is active
11:14:06 i Valid since 2015-Nov-22 09:26 until 2015-Nov-23 11:26
11:14:06 i Included operations (performed / total):
11:14:06 i Unlock: Unlimited
11:14:06 i Flash: Unlimited
11:14:06 i Other: Unlimited
11:14:06   Credit info
11:14:06 i Supreme Credit
11:14:06 i Disponible amount: 0.00
11:14:06 i Locked amount: 0.00
11:14:06 i Used amount: 0.00
11:14:06 s Đã thực hiện thành công.
11:14:06 . The action entered shutdown phase
11:14:06 . The action reported success

Additional details
---
63 FC AB 0F E2 D1 72 3B 28 39 12 A7 44 51 AB 75 
A2 AF 
---