đi lên căn nhà sống của TPHCM vào 10 năm qua về cơ bản đã đạt được các kết quả đáng kể, mỗi bước đáp ứng đc nhu cầu về căn nhà ở đi theo mức tăng lên dân số.

tuy nhiên, thời kỳ đi lên ngôi nhà sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn không đáp ứng được nhu cầu không nhỏ về ngôi nhà sống rẻ, căn nhà ở cộng đồng, căn nhà ở hợp với khả năng chi trả của người dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân số toàn TPHCM đã không nghỉ rộng 1,8 triệu người, diện tích nhà ở bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục tăng thêm 2 triệu người. để đáp ứng căn nhà ở cũng như khắc phục những tránh vào phát triển ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục triển khai thực hành đề án “Xây dựng event đi lên căn nhà ở TPHCM thời điểm 2021-2030”. theo đó, mục đích đề ra, cho năm 2025, tổng diện tích mặt nền nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích căn nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định vào thời điểm cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

cho năm 2030, tổng quy hoạch mặt sàn nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định trong thời điểm cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra phía đi lên phong phú những loại hình nhà ở, đa dạng cách thức đầu tư nhằm huy động các nguồn lực có sẵn cộng đồng.

Về phát triển căn nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến nghị chủ đầu tư vận dụng những loại công nghệ mới mẻ vào xây dựng cũng như dùng những loại nguyên liệu thiết kế hợp lý. Cơ quan chức năng nhằm giải quyết những gian khổ vướng mắc cho người tiêu dùng trong những việc cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng mặt bằng xây dựng liên quan mật độ 1/500. đẩy mạnh việc ứng dụng technology thông tin vào lĩnh vực điều hành, quy hoạch, đầu tư xây dựng, đi lên căn nhà ở. tổ chức nghiên cứu, thiết kế và vận dụng các loại căn nhà sống thiên nhiên cùng với môi trường, ưa thích ứng với biến hóa nhiệt độ, hoàn toàn có thể tái dùng, tái cơ cấu hoặc tái chế những nguồn khoáng sản đã dùng.
TPHCM cũng biến thành ban hành các chế độ tăng cường hợp tác quốc tế; thu hút, giúp đỡ trung tâm tài chính nhằm tăng khả năng khả thi, tăng mạnh việc triển khai các dự án công trình dự án thiết kế đi lên căn nhà sống theo hình thức công ty đối tác công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật trong danh mục những dự án công trình kêu gọi đầu tư đi theo cách thức PPP của thành phố.

Về ngôi nhà sống xã hội, tiếp tục thực hiện phong phú hóa những phương thức dự án xây dựng ngôi nhà ở xã hội cho tất cả những người thu nhập thấp, chủ yếu dùng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên dùng vốn Ngân sách chi tiêu để đầu tư xây dựng nhiều nhà sống xã hội thuộc sở hữu ngôi nhà nước để cho thuê. Rà soát, sắp xếp vùng đất 20% khu đất sống trong những dự án nhà ở Thương mại dịch vụ tại 10ha, nhằm thúc đẩy triển khai dự án thiết kế, xác lập quỹ nhà ở cộng đồng mang đến thành phố; định vị địa chỉ cũng như ưu ái dùng những quỹ đất nhà nước luôn quản lý do những doanh nghiệp lớn đang sử dụng làm nhà xưởng chế tạo tại các quận huyện ở trong diện phải di chuyển trong các khu chế xuất, vùng đất do các cơ quan ngôi nhà nước hiện nay đang quản lý nằm trong diện bố trí lại nhằm dự án thiết kế căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu ngôi nhà nước.

TPHCM trực tiếp đầu tư thiết kế hoặc tiến hành đấu thầu lựa chọn bộ phận thực hành quy hoạch theo cách thức BT thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp đặt vốn túi tiền, tạo quỹ đất sạch tại các khu vực nước ngoài thành dọc những trục giao thông công cộng, đặc biệt là nhiều con đường metro, nhiều tuyến vành đai nhằm thực hiện những dự án ngôi nhà ở xã hội. sắp đặt vốn giá thành để đầu tư xây dựng căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu ngôi nhà nước, để làm cho xong cho các hộ gia đình nổi bật gian khổ về căn nhà sống, không thể thuê căn nhà ở cộng đồng do công ty lớn đầu tư thiết kế.

đồng thời đó, nhằm phát triển căn nhà sống đơn nhất do dân tự xây, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chính, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong công việc cấp cho phép xây dựng dựng; cung cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, đưa tin quy hoạch đối với căn nhà ở riêng biệt để người dân lợi ích trong những công việc đầu tư thiết kế mới, cải thiện nhà sống theo nhu cầu và tiềm năng.

đi theo định hình của không ít chuyên gia quy hoạch đô thị, có kế hoạch đi lên căn nhà sống của TPHCM trong thời kỳ đến rất chính xác cùng với nhiều cách khả thi cũng như phù hợp cho từng đối tượng người tiêu dùng. với biện pháp làm này, TPHCM tiếp tục đạt đc mục đích đảm bảo ngôi nhà ở mang lại người dân TP. Hồ Chí Minh.