co ai gup em với con x8 của em bi treo may ở chử sony màu trắng em dùng update sẻvice mà nó không nhận máy ai biết còn cách nào hông làm ơn chỉ cụ thể cho em với chứ em con gà lắm