andrew house sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng bộ phận giải trí mạng của tim schaff sau khi ông về hưu.

tập đoạn sony cho biết trưởng bộ phận giải trí mạng snei (sony network entertainment international) - tim schaaff sẽ về hưu vào 31/12/2012. năm 2005, tim schaaff đến với sony từ apple để đảm nhận vai trò trưởng bộ phận giải trí mạng. hiện tại tim schaaff đang quản lý các dịch vụ trực tuyến của sony, bao gồm hệ thống playstation. sau khi về hưu, schaaff vẫn nằm trong ban giám đốc của snei.

vị trí của schaaff sẽ được đảm nhận bởi andrew house, trưởng bộ phần giải trí máy tính scei (sony computer entertainment international), kể từ 01/01/2013. house sẽ vẫn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại, thêm vào chức vụ của schaaff, để cùng các nhân viên snei điều phối các hoạt động thường nhật.