Mình có con Nokia N8 bị quên mất mã mở máy, giờ ko làm sao mà mở được.
Các bạn có cách nào cứu em nó với Cảm ơn nhiều nhé hic hic
IMEI máy mình là 357919043623495