Như đề mình xin góp ý về cách chỉnh equalizer cho các bạn muốn nghe âm chi tiết và bass vừa fải
Cột 1 xuống 1 nấc
Cột 2 xuống 1
Cột 3 lên 1
Cột 4 lên 1
Cột 5 lên 3(max)

Cột clear bass lên 1
==>Kết quả có đc là kết hợp từ nặng(heavy) và dễ nghe(easy),các bạn cũng thử những cái khác xem sao, riêng mình cảm nhận thỳ như vầy là nghe hay nhất
Nghe tốt hơn vs tai nghe,loa ngoài loãng lắm