kon này mở mạng kiểu gì vậy nhỉ các bác,e cũng có 1 kon vừa lỡ tay update fw h cũng bị khóa sim mất rồi