Trích dẫn Gửi bởi TyHon
em factory reset lại máy sau đó vào camera ko đc. Nó báo : Rất tiếc, camera bị ngừng lại
Máy bạn mua bh, ở đâu và sản xuất lúc nào(xem chỗ pin ý YearWweek?? Có khả năng máy bạn bị dựng lại rồi chứ máy bình thường cài về rom gốc sẽ k gặp lỗi gì đâu. Trước mình cũng gặp 1 con Arc dựng lúc dc lúc k chạy được flashtool mà chạy được thì lỗi kiểu thế

Gửi từ LT15i của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2