hàng tgdd, vta, vio, fpt mà giảm còn 6tr1 thì chắc x10 sốt lại quá @@