chờ đợi...chờ đợi...hic...chờ đợi...sốt ruột quá. hic...