nhớ am thanh của walkman quá đi. từ khi chuyển qua x10 tới giờ mình vẫn lưu luyến với cái cảm giác dc nghe nhạc bằng walkman. x10 cài dc cái này và chất lượng cũng như walkman thì vô đối
thử thôi dù biết chắc là không dc kakakaaa