hicc rẻ rẻ thôi em là sinh viên làm gì có nhiều tiền sắm máy em cũng đang mong chờ con walkman này xem thế nào rất kết dòng này của se