mình thấy nokia n8 chụp cũng bt ko ẹp bằng sam sung,satio thi chụp ngang với điện thoại đầu, minh nghĩ thế< mỗi dy có lợi thế riêng>